เริ่มต้นเทรด US.OIL

เข้าถึงตลาดการเงินระดับโลกแล้วเทรดตราสารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในเงื่อนไขที่ได้เปรียบ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เทรดได้จากทุกที่ทุกเวลา

ไม่พลาดทุกโอกาสในการเทรด

เริ่มต้นเพียง 25 USD

ข้อกำหนดของสัญญา

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD 0
Symbol US.OIL-T
Minimum Spread, USD 0.06
Typical Spread, USD 0.06
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.05217
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05281
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD 0
Symbol US.OIL-T
Minimum Spread, USD 0.06
Typical Spread, USD 0.06
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.05217
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05281
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD per lot (single side) 1
Symbol US.OIL-Z
Minimum Spread, USD 0.01
Typical Spread, USD 0.01
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.05217
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05281
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD per lot (single side) 1
Symbol US.OIL-Z
Minimum Spread, USD 0.01
Typical Spread, USD 0.01
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.05217
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05281
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri