เริ่มต้นเทรด EURUSD

เข้าถึงตลาดการเงินระดับโลกแล้วเทรดตราสารที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในเงื่อนไขที่ได้เปรียบ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เทรดได้จากทุกที่ทุกเวลา

ไม่พลาดทุกโอกาสในการเทรด

เริ่มต้นเพียง 25 USD

ข้อกำหนดของสัญญา

Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol EURUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00002
Typical Spread, USD 0.00012
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.732
SWAP Value (Short), Pips -0.051
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol EURUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00002
Typical Spread, USD 0.00012
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.732
SWAP Value (Short), Pips -0.051
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.0
Typical Spread, USD 0.00001
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.732
SWAP Value (Short), Pips -0.051
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.0
Typical Spread, USD 0.00001
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.732
SWAP Value (Short), Pips -0.051
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri