Tin giao dịch

Theo dõi và sử dụng tin tức thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư. Tìm hiểu các tin liên quan đến một sự kiện sáp nhập có thể làm tăng giá cổ phiếu, đọc về những thay đổi chính sách của ngân hàng trung ương tác động đến tỷ giá hối đoái, ...