Hội thảo Web về Forex & CFD

Chúng tôi tự hào giới thiệu tới khách hàng chuỗi hội thảo trực tuyến về giao dịch tài chính. Những buổi hội thảo về Forex và CFD này được thực hiện bởi các chuyên gia giao dịch tài chính hàng đầu với các hướng dẫn cơ bản đến nâng cao nhằm cải thiện kỹ năng giao dịch của trader.