WTI Crude Oil (100 barrels) CFD, USD (US.OIL)

Bắt đầu giao dịch US.OIL

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 25 USD

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD 0
Symbol US.OIL-T
Minimum Spread, USD 0.03
Typical Spread, USD 0.03
Limit / Stop Levels, USD 0.03
SWAP Value (Long), Interest Rate 0.01453
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05092
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD 0
Symbol US.OIL-T
Minimum Spread, USD 0.03
Typical Spread, USD 0.03
Limit / Stop Levels, USD 0.03
SWAP Value (Long), Interest Rate 0.01453
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05092
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD per lot (single side) 1
Symbol US.OIL-Z
Minimum Spread, USD 0.01
Typical Spread, USD 0.01
Limit / Stop Levels, USD 0.01
SWAP Value (Long), Interest Rate 0.01453
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05092
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD per lot (single side) 1
Symbol US.OIL-Z
Minimum Spread, USD 0.01
Typical Spread, USD 0.01
Limit / Stop Levels, USD 0.01
SWAP Value (Long), Interest Rate 0.01453
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.05092
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri