Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

CFDs là công cụ tài chính phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao do mức đòn bẩy

expand_more

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

CFD trên Cổ phiếu

CFD trên ETF (Exchange-traded funds)

Lưu ý:
 1. Các lệnh fill có thể áp dụng với cổ phiếu và ETF CFD: FOK, IOC.
 2. Với các hợp đồng CFD trên cổ phiếu Mỹ, Châu Âu và ETF, giá được cập nhật theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và Châu Âu của Cboe nhưng chỉ có giá trị chỉ thị mà thôi (indicative quote). Giá trong tài khoản demo sẽ cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing).
 3. Với các cổ phiếu CFD được giao dịch tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giá chỉ thị (indicative quote) sẽ được cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing) trên cả tài khoản thực và tài khoản demo. Admiral Markets không hỗ trợ lệnh chờ, lệnh cắt lỗ và chốt lời có liên quan đến các công cụ tài chính tương tự.
 4. Đối với cổ phiếu và ETF CFD, phí hoa hồng được áp dụng trên các giao dịch một chiều và được tính phí trên mỗi giao dịch, tức là mỗi lần tài sản được mua hoặc bán. Nếu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch nhỏ hơn phí hoa hồng tối thiểu, thì trader mặc định phải trả phí hoa hồng tối thiểu.
 5. Đối với cổ tức hoặc các hình thức lãi suất liên quan đến CFD cổ phiếu, ETF và chỉ số chứng khoán, số dư tài khoản sẽ được điều chỉnh theo mức thuế khấu trừ tại nguồn, trong trường hợp áp dụng.
Lưu ý:
 1. Các lệnh fill (fill policy) có thể áp dụng với cổ phiếu: FOK, IOC, Return
 2. Với các cổ phiếu Mỹ và Châu Âu, giá được cập nhật theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và Châu Âu của Cboe nhưng chỉ có giá trị chỉ thị mà thôi (indicative quote). Giá trong tài khoản demo sẽ cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing).
 3. Với các cổ phiếu được giao dịch tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giá chỉ thị (indicative quote) sẽ được cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing) trên cả tài khoản thực và tài khoản demo. Admiral Markets không hỗ trợ lệnh chờ, lệnh cắt lỗ và chốt lời có liên quan đến các công cụ tài chính tương tự.
 4. Đối với cổ phiếu, phí hoa hồng được áp dụng trên các giao dịch một chiều và được tính phí trên mỗi giao dịch, tức là mỗi lần tài sản được mua hoặc bán. Nếu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch nhỏ hơn phí hoa hồng tối thiểu, thì trader mặc định phải trả phí hoa hồng tối thiểu.
 5. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ tính thêm phí giao dịch nội địa (như thuế trước bạ của Anh, thuế giao dịch tài chính của Pháp...) và điều chỉnh lãi suất của quý khách hàng theo thuế khấu trừ tại nguồn hoặc các loại thuế khác nếu cần.
Lưu ý:
 1. Các lệnh fill có thể áp dụng với ETF: FOK, IOC, Return
 2. Các quỹ ETF tại Mỹ chỉ khả dụng với khách hàng Professional
 3. Với các quỹ ETF Mỹ và Châu Âu, giá được cập nhật theo thời gian thực từ các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ và Châu Âu của Cboe nhưng chỉ có giá trị chỉ thị mà thôi (indicative quote). Giá trong tài khoản demo sẽ cập nhật chậm hơn so với thời gian thực (delayed pricing).
 4. Đối với ETF, phí hoa hồng được áp dụng trên các giao dịch một chiều và được tính phí trên mỗi giao dịch, tức là mỗi lần tài sản được mua hoặc bán. Nếu phí hoa hồng trên mỗi giao dịch nhỏ hơn phí hoa hồng tối thiểu, thì trader mặc định phải trả phí hoa hồng tối thiểu.
 5. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ điều chỉnh lãi suất của các nhà đầu tư (như cổ tức) theo thuế khấu trừ tại nguồn hoặc các loại thuế khác nếu có

Phí quản lý tài khoản Hồi Giáo

Trader có thể tìm hiểu phí quản lý dành cho các công cụ tài chính trong tài khoản Hồi giáo (miễn phí qua đêm) tại đây:

Phí quản lý tài khoản Hồi Giáo