Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

CFDs là công cụ tài chính phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao do mức đòn bẩy

expand_more

Bắt đầu giao dịch EURUSD

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 25 USD

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol EURUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00002
Typical Spread, USD 0.00012
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.688
SWAP Value (Short), Pips -0.063
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol EURUSD-T
Minimum Spread, USD 0.00002
Typical Spread, USD 0.00012
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.688
SWAP Value (Short), Pips -0.063
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.0
Typical Spread, USD 0.00001
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.688
SWAP Value (Short), Pips -0.063
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.0
Typical Spread, USD 0.00001
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.688
SWAP Value (Short), Pips -0.063
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 100
Minimum Hedged Margin, EUR 50
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri