Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

CFDs là công cụ tài chính phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao do mức đòn bẩy

expand_more

US Dollar vs Japanese Yen (USDJPY)

Bắt đầu giao dịch USDJPY

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 25 USD

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol USDJPY-T
Minimum Spread, JPY 0.002
Typical Spread, JPY 0.016
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.227
SWAP Value (Short), Pips -0.47
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 10
Minimum Margin, USD 100
Minimum Hedged Margin, USD 50
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD 0
Symbol USDJPY-T
Minimum Spread, JPY 0.002
Typical Spread, JPY 0.016
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.227
SWAP Value (Short), Pips -0.47
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 10
Minimum Margin, USD 100
Minimum Hedged Margin, USD 50
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol USDJPY-Z
Minimum Spread, JPY 0.001
Typical Spread, JPY 0.003
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.227
SWAP Value (Short), Pips -0.47
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 100
Minimum Margin, USD 100
Minimum Hedged Margin, USD 50
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:1000
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol USDJPY-Z
Minimum Spread, JPY 0.001
Typical Spread, JPY 0.003
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.227
SWAP Value (Short), Pips -0.47
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 100
Minimum Margin, USD 100
Minimum Hedged Margin, USD 50
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri