ปฏิทิน Forex

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของเราช่วยเทรดเดอร์ติดตามการประกาศทางการเงินที่สำคัญที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจพื้นฐานและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์ทุกประเภทให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในคลังแสงพื้นฐานของพวกเขา

เริ่มต้นเทรด

{{ events[0].Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} เวลาปัจจุบัน: {{ time }}
เวลา ประเทศ ผลกระทบ เหตุการณ์ เกิดขึ้นจริง คาดการณ์ ก่อนหน้า
{{ event.Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} เวลาปัจจุบัน: {{ time }}
เวลา ประเทศ ผลกระทบ เหตุการณ์ เกิดขึ้นจริง คาดการณ์ ก่อนหน้า
{{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Currency }} {{ event.Actual }} {{ event.Forecast }} {{ event.Previous }}

คำหลัก:

  • เวลา: เวลาที่จะมีการเผยแพร่ข่าว
  • ประเทศ: แสดงสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบ คู่เงินทั้งหมดที่มีสกุลเงินนั้นมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ
  • ผลกระทบ: ระบุถึงขอบเขตที่เป็นไปได้ของผลกระทบที่ข่าวอาจมีต่อตลาด
  • เหตุการณ์: ชื่อของเหตุการณ์ข่าว
  • ก่อนหน้า: ข้อมูลที่ผ่านมา
  • คาดการณ์: การคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
  • เกิดขึ้นจริง: ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ข่าว

วิธีตีความข้อมูล:

  • หากข้อมูลจริงที่เผยแพร่แตกต่างจากข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ คุณมีโอกาสพบกับความผันผวนในสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง
  • ความแตกต่างยิ่งสูง ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความผันผวนที่สูงขึ้น
  • ตัวบ่งชี้ผลกระทบแสดงถึงที่คาดว่าจะมีความผันผวนมากน้อยเพียงใด