นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2023

คำชี้แจงในโยบายความเป็นส่วนตัวของ Admirals Group AS และบริษัทในกลุ่มของ Admirals Group AS ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "Admirals", "เรา") เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและลูกค้าในอนาคต ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ด้วยจุดประสงค์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างเหมาะสม ที่ Admirals เราเข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และมุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรารวบรวมมาจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงลูกค้าและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและอาจมีแก้ไขได้ตลอดเวลา เพื่อคงความเป็นปัจจุบันและเพื่อให้เป็นไปข้อผูกพันใหม่ที่เกิดจากกฎหมายที่บังคับใช้รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เราเก็บไว้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งเตือนในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ของ Admirals หรือทางอีเมล ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวิธีที่เราดำเนินการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากมีข้อสงสัยที่ไม่อยู่ในภายใต้ข้อบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถตรวจสอบได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของหน่วยงาน Admirals ที่คุณลงทะเบียนไว้

1. การประยุกต์ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล Admirals และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คุณลงทะเบียนไว้คือ "ผู้ควบคุม" ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ www.admirals.com และแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ Admirals ของเรา หากคุณมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อที่ "ติดต่อเรา" ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้

1.2 นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน อดีต หรือลูกค้าในอนาคตของ Admirals เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าปัจจุบัน อดีต หรือลูกค้าในอนาคตของ Admirals รวมถึง: a) กรรมการ เลขานุการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่เทียบเท่า ผู้ดำรงตำแหน่งของลูกค้าองค์กร b) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เจ้าของผลประโยชน์ระดับกลางและสูงสุดของลูกค้าองค์กรของเรา c) พนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของลูกค้าองค์กรของเรา และ d) ตัวแทนทางกฎหมายและบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของลูกค้าของเรา

2. ข้อกำหนด

2.1 ลูกค้า - หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์ในฐานะกับ Admirals และใช้งานหรือใช้บริการของ Admirals จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กัในฐานะลูกค้า ลูกค้าในอนาคตคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้บริการของ Admirals และได้ทำการลงทะเบียนเบื้องต้นสำหรับการใช้บริการดังกล่าวผ่านทาง Dashboard (แม้ไม่ได้ดำเนินการซื้อขาย) อดีตลูกค้าคือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เคยใช้บริการของ Admirals ในอดีตและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Admirals ที่ยุติลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2.2 ข้อมูลลูกค้า - หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ Admirals ทราบและประมวลผล เมื่อเอกสารนี้อ้างถึง `ข้อมูลส่วนบุคคล` หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าได้อย่างสมเหตุสมผล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวลูกค้าเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลลูกค้าประเภทต่างๆ ระบุไว้ในข้อ 5 ของเอกสารนี้

2.3 การประมวลผลข้อมูลลูกค้า - หมายถึงการกระทำที่ดำเนินการกับข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการรวบรวม การบันทึก การจัดโครงสร้าง การรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลง การส่งต่อ การลบ การเก็บถาวร ฯลฯ

2.4 เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล - นิติบุคคลภายใน Admirals Group AS ที่ให้บริการด้านการลงทุนและเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ ในกรณีที่ลูกค้าของ Admirals มีบัญชีการซื้อขายภายใต้บริษัทการลงทุนของ Admirals หลายแห่ง จะมีผู้ประมวลผลข้อมูลมากกว่าหนึ่งคนภายในกลุ่ม

2.5 เจ้าหน้าที่ประมวลผลที่ได้รับอนุญาต - นอกจากนี้ Admiralsยังอาจใช้เจ้าหน้าที่ประมวลผลจากภายนอกที่ได้รับอนุญาตสำหรับการประมวลผลข้อมูลลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการให้บริการที่สรุปไว้โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดจาก Admirals เพื่อการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

3. การสมัครรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

คุณสามารถเลือกรับหรือไม่รับอีเมลเกี่ยวกับการตลาด (เช่น ข่าวบริษัท ข้อมูลโปรโมชั่น และการอัปเดตอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อนำเสนอข้อมูลและความรู้ตลาดเกี่ยวกับตลาดการเงินสำหรับลูกค้า เป็นต้น) ในการลงทะเบียนครั้งแรกที่ Dashboardหรือสามารถตั้งค่าหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่าน Dashboardที่ `Subscriptions’ นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่ได้รับ

4. ความชอบด้วยกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลลูกค้า

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยุติธรรม และโปร่งใสบนพื้นฐานต่อไปนี้:

4.1.1 สัญญาและการดำเนินการตามพันธสัญญา: บัญชีซื้อขายของ Admirals หรือการลงทะเบียนใน Dashboard ของคุณ จะได้รับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซึ่ง Admirals จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บริการการดำเนินการต่างๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา การดำเนินการฝากและเงิน และดำเนินการซื้อขาย

4.1.2 ภาระผูกพันทางกฎหมายและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้ Admirals สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับที่เราพึงปฏิบัติตาม และในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่เรามีในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ผลประโยชน์เหล่านั้นไม่ละเมิดผลประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน และเสรีภาพของคุณ

4.2 เหตุผลในการขอทราบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

4.2.1 การยืนยันตัวตน Admirals มีหน้าที่ต้องยืนยันตัวตนของบุคคลก่อนที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะลูกค้าและสร้างบัญชีซื้อขายสำหรับบุคคลนั้นๆ ในการนี้ Admirals สามารถใช้บุคคลที่สามในการดำเนินการตรวจสอบตัวตนในนามของ Admirals ได้

เพื่อป้องกันการกระทำที่มุ่งร้าย เช่น การฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หรือเพื่อดำเนินการอื่นๆ หลังจากการสมัครบัญชีซื้อขายจริงแล้ว Admirals จะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครบัญชีตามขั้นตอน KYC (Know-Your-Client) เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย ก่อนเริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะลูกค้า และหลังจาก Admirals อนุมัติบัญชีแล้ว ก็จะสร้างโปรไฟล์ของผู้สมัครในฐานะลูกค้าของเรา

4.2.3 การประเมินระดับความรู้ด้านการลงทุนของลูกค้า Admirals ต้องประเมินความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของลูกค้า เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเกี่ยวข้องของบริการที่จะนำเสนอลูกค้า

การเข้าร่วมคอร์สเรียนเทรดและการรับโปรโมชั่นต่างๆ - ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการประมวลผลเมื่อลงทะเบียนสำหรับ webinar หรือการสัมมนาต่างๆ ของเรา หรือเมื่อลูกค้าต้องการรับโปรโมชั่นต่างๆ ของ Admirals ที่ต้องมีการลงทะเบียน เนื่องจาก Admirals จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อให้บริการและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน โดยจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านแบบฟอร์มที่ใช้ในการลงทะเบียน ซึ่งต่อมาจะสร้างเป็นข้อมูลเพื่อรับรองการเข้าสู่ระบบสำหรับการเข้าถึง Dashboard

4.2.5 วัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในและการเก็บบันทึกข้อมูล Admirals จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน ซึ่งการประมวลผลดังกล่าวเป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Admiralsทั้งนี้ Admirals จะเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจของบริษัทการลงทุน Admirals ที่เกี่ยวข้อง

4.2.6 รายงานธุรกรรมการซื้อขาย Admirals มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนตัวเลขทางการเงินอื่นๆ ที่กลุ่มลูกค้าครอบครองอยู่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

4.2.7 การสื่อสารทางการตลาด Admirals อาจใช้ข้อมูลลูกค้า เช่น สถานที่หรือประวัติการซื้อขายเพื่อนำเสนอข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ เช่น ข่าว บทวิเคราะห์ การวิจัย รายงาน โปรโมชั่น และข่าวการสัมนาต่างๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจไปยังอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ หากต้องการหรือไม่ต้องการรับการสื่อสารนี้ได้เสมอ

4.2.8 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ AdmiralsAdmirals อาจใช้ข้อมูลลูกค้าในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

4.2.9 การตรวจสอบและการรับมือกับข้อซักถามหรือข้อพิพาท Admirals อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้ เนื่องจากสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เพื่อดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทกับลูกค้า เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ คำสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ รวมทั้งข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.2.10 การส่งแบบสอบถามถึงลูกค้า Admirals มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการขอความคิดเห็นอาจส่งแบบสอบถามหรือแบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้สามารถปรับปรุงบริการที่ดีที่สุด และผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

4.2.11 การวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ จาก Admirals Cookie Disclosure

4.2.12 การรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย เราอาจบันทึกภาพของลูกค้าไว้ หากลูกค้าเข้าไปในสถานที่ของ Admirals ซึ่ง Admirals อาจใช้รายละเอียดลูกค้าที่เก็บบันทึกว่าใครเข้ามาในสถานที่ของเราในวันใดวันหนึ่ง ซึ่งเป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Admirals เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

5. ประเภทของข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าอาจถูกรวบรวมากการใช้บริการของลูกค้า และจากแหล่งภายนอก เช่น การลงทะเบียนอื่นๆ ทั้งแบบสาธารณะและส่วนตัว ทั้งนี้ Admirals มีสิทธิและหน้าที่ตามขอบเขตของกิจกรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล โดยขอให้ลูกค้าตรวจสอบและ / หรือแก้ไขหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นระยะ โดย Admirals จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Information) ของลูกค้า ซึ่งเราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าดังนี้ :

5.1 ข้อมูลประจำตัว เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด รหัสประจำตัว และข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประจำตัว (เช่น สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน)

5.2 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่จริง อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และภาษาในการสื่อสาร

5.3 ข้อมูลครอบครัว - เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของลูกค้า ทายาทและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองหรือลูกค้าเสียชีวิตแล้ว)

5.4 ข้อมูลทางวิชาชีพ เช่น รายละเอียดทางการศึกษาและการจ้างงาน

5.5 ข้อมูลทางการเงิน - เช่น รายได้ทรัพย์สินและภาระหนี้สิน เพื่อใช้ในการทำความเข้าใจทรัพยากรของลูกค้าและกิจกรรมการซื้อขาย (เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย)

5.6 ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินหรือความมั่งคั่ง - เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าในการทำธุรกรรมและกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้า (เพื่อการป้องกันการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้าย)

5.7 ข้อมูลที่ช่วยให้ Admirals ดำเนินมาตรการตรวจสอบสถานะในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และเพื่อการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง รวมถึงบุคคลทางการเมือง

5.8 ข้อมูลของที่พำนักและการเสียภาษีของลูกค้า – เช่น ประเทศพำนัก หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสัญชาติ

5.9 ข้อมูลการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ - เช่น การบันทึกภาพและ / หรือเสียงที่รวบรวมเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมสาขาของ Admirals รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Admirals และ Dashboard ของลูกค้า

5.10 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Admirals – เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริการของข้อตกลงหรือการดำเนินการที่ไม่สำเร็จหรือผิดพลาด รวมทั้งข้อมูลการดำเนินการธุรกรรม การสมัครต่างๆ การส่งคำขอ ข้อร้องเรียน และการเรียกเก็บค่าบริการ

5.11 ข้อมูลของพฤติกรรม ความชอบ และความพึงพอใจ –เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ ความพึงพอใจ และความกระตือรือร้นในการใช้บริการ การตั้งค่าส่วนบุคคล การตอบแบบสอบถาม เป็นต้น

5.12 ข้อมูลการมีส่วนร่วมในแคมเปญต่างๆ – เช่น คะแนนที่ได้รับ รางวัลที่ชนะในแต่ละเกม แคมเปญหรือโปรโมชั่นต่างๆ

5.13 ข้อมูลการจัดประเภทลูกค้า ระดับความเชี่ยวชาญ และความคุ้นเคยในตลาดการเงินก่อนหน้านี้ - รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ด้านการลงทุน และวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น

6. ติดต่อ Admirals ทางอีเมลหรือไลฟ์แชท

หากคุณส่งอีเมลถึง Admirals (ผ่านทาง "ติดต่อเรา" บนเว็บไซต์) หรือผ่านทางไลฟ์แชท อาจมีการขอให้แจ้งข้อมูลบุคคลเพิ่มเติม เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมล ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกใช้ในการยืนยันตัวตน และเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อตอบคำถาม ซึ่งจะมีการเก็บอีเมลที่แจ้งเรื่องไว้ในภายระบบในตามมาตรฐานของ Admirals ซึ่งมีความปลอดภัยบุคคลและมีการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงได้

7. การรับข้อมูลลูกค้า

หากจำเป็น อาจมีการแชร์ข้อมูลลูกค้ากับผู้รับอื่น เช่น:

7.1 หน่วยงานต่างๆ อย่าง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศาล สำนักงานรับรองเอกสาร หน่วยงานด้านภาษี หรือหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยข่าวกรองทางการเงิน เป็นต้น

7.2 นิติบุคคลของ Admirals Group AS และธุรกิจของ Admirals ได้รับความร่วมมือจากทีมงานและหน่วยงานต่างๆ ของ Admirals Group ซึ่งหากจำเป็น Admirals อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการให้บริการ และการดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขาย การขาย มาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งการบริการทางทางเทคนิค และพนักงานของ Admirals ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อจำเป็นจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง Admirals อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์และ Dashboardในพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ เอสโตเนีย สหราชอาณาจักร ไซปรัส และออสเตรเลีย

7.3 สถาบันที่ให้บริการทางการเงิน เช่น ธนาคาร ระบบการชำระเงิน สถาบันที่เข้าร่วมในการดำเนินการทางการเทรด การชำระบัญชี และรอบการรายงาน (เช่น ตลาดที่มีการควบคุมให้เป็นสถานที่ดำเนินการซื้อขาย สิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย ตัวแทนและโบรกเกอร์ทั้งในและต่างประเทศ)

7.4 ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และการเงินหรือผู้ประมวลผลอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก Admirals

7.5 บุคคลที่ 3 ที่ดูแลการลงทะเบียน (เช่น การลงทะเบียนเครดิต การลงทะเบียนประชากร การลงทะเบียนเชิงพาณิชย์ การลงทะเบียนหลักทรัพย์ หรือการลงทะเบียนอื่นๆ ที่ถือครองหรือเป็นตัวกลางข้อมูลลูกค้า)

7.6 ผู้ติดตามหนี้เมื่อได้รับมอบหมาย การเรียกร้องของศาล และผู้บริหารล้มละลายหรือผู้ดูแลระบบที่ล้มละลาย

7.7 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ Admirals เช่น ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บข้อมูล และไปรษณีย์

7.8 Admirals อาจใช้ผู้ประมวลผลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต เพื่อการประมวลผลข้อมูลลูกค้า โดยในกรณีนี้ Admirals จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อผู้ประมวลผลข้อมูลประมวลผลข้อมูลของลูกค้าภายใต้คำแนะนำการดำเนินการของ Admirals ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

7.9 Admirals อาจแชร์ข้อมูลของลูกค้า ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การขาย การปรับโครงสร้าง การมอบหมายหรือการโอน การจำหน่ายอื่นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจทรัพย์สินหรือหุ้นของ Admirals (รวมถึงการล้มละลายหรือ การดำเนินการที่คล้ายกัน)

8. สิทธิส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งมีการจำกัดสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ และในบางกรณีที่เราอาจไม่ต้องการหรือไม่สามารถตอบสนองคำขอของคุณได้ หรือเราอาจตอบสนองคำขอของคุณได้เพียงบางส่วนเท่านั้น Admirals จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อคำขอในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

8.1 คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงหรือคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีเครื่องมืออ่านได้นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งก่อนให้ข้อมูลดังกล่าว Admirals อาจขอให้มีการพิสูจน์ตัวตน เพื่อลดความเสี่ยงในการแอบอ้างหรือฉ้อโกงในข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 การแก้ไขข้อมูลหากข้อมูลส่วนบุคคลที่ Admirals เก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ Admirals จะแก้ไขให้ตามสิทธิ์ของคุณ ทั้งนี้ Admirals อาจขอข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีการร้องขอ

8.3 คุณมีสิทธิ์คัดค้านหรือขอให้เราจำกัดการประมวลผลบางอย่าง เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการรับข้อมูลดังกล่าวได้ใน Dashboard โดยเลือกที่ `Subscriptions`

8.4 คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลทางกฎหมาย โดยคำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะส่งผลให้บัญชีการซื้อขายของลูกค้านั้นๆ ถูกปิด ซึ่งการลบข้อมูลออกจากการข้อมูลที่ใช้งานอยู่ และยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม Admirals จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามภายในที่เกี่ยวข้องกับการรักษาบันทึก ซึ่ง Admirals จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากสิ้นสุดความสัมพันธ์กับลูกค้า เว้นแต่ข้อกำหนดอื่นสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารจะกำหนดไว้โดยกฎหมาย โดยข้อมูลที่ไม่จำเป็นของลูกค้าจะถูกลบหรือทำลายไป

8.5 คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Admirals เก็บไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า Admirals จะมีข้อมูลนี้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไป และมีเครื่องมือรองรับและอ่านได้ ซึ่งการนำไปใช้ซ้ำที่อื่นหรือขอให้ Admirals โอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามที่ลูกค้าเลือก ซึ่งในกรณีของการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าอย่างชัดเจน

8.6 คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Admirals ซึ่งคุณสามารถยื่นคำขอทางอีเมลที่: dpo@admiralmarkets.com ทั้งนี้ เราอาจไม่ต้องการหรือไม่สามารถทำตามคำขอของคุณในบางสถานการณ์หรือเราอาจทำตามคำขอของคุณบางส่วน หากคุณรู้สึกว่าข้อกังวลของคุณไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ คุณก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณอาศัยอยู่

9. การตัดสินใจอัตโนมัติ

หาก Admirals ได้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้กระบวนการอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว (เช่น ผ่านการทำโปรไฟล์อัตโนมัติ) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการใช้บริการที่นำเสนอหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอื่นๆ ต่อลูกค้า ลูกค้าอาจขอให้ไม่ต้องทำเรื่องต่อการตัดสินใจดังกล่าว เว้นแต่ Admirals จะสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าการตัดสินใจดังกล่าวจำเป็นสำหรับการเข้าร่วมหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างตนกับลูกค้า แม้ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์กับลูกค้า ลูกค้าอาจโต้แย้งการตัดสินใจและร้องขอการแทรกแซงจากบุคคลแทนการตัดสินใจอัตโนมัติที่ทำโดยระบบประมวลผลข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของลูกค้า ซึ่งจะได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขและตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

10. มาตรการด้านความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพและด้าน IT

Admirals ปกป้องข้อมูลของลูกค้าอย่างมีมาตรฐานด้วยมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการประมวลผลหรือการเปิดเผยที่ผิดกฎหมาย หรือการสูญเสียข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมทั้งการแก้ไขหรือการทำลาย Admirals จะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพ IT และอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลลูกค้าและตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลลูกค้า ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะรวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้:

10.1 การดำเนินการโดย Admirals ผ่านกฎภายในของข้อกำหนดสำหรับการประมวลผลการลงทะเบียนและการบันทึกข้อมูลลูกค้า ตลอดจนขั้นตอนในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น

10.2 การอนุญาตให้พนักงานของ Admirals เข้าถึงเฉพาะข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นในฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งเป็นไปตามหน้าที่งานที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

10.3 การกำหนดภาระหน้าที่ในการรักษาความลับให้กับพนักงานของ Admirals ที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลลูกค้า

10.4 การประมวลผลข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงการบันทึกการเปลี่ยนแปลง การลบ การอ่าน การคัดลอก (การส่ง) การส่งบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ข้อมูลอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต (ไม่ได้กำหนดโดยหน้าที่)

10.5 มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่จำเป็น จะต้องถูกนำมาใช้ในการส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลหรือในการส่งบันทึก

10.6 ผู้ใช้ฐานข้อมูลลูกค้าทุกคนจะได้รับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถใช้ฐานข้อมูลได้

10.7 Admirals จะต้องใช้มาตรการที่เพียงพอ เพื่อให้การดำเนินการประมวลผลข้อมูลทุกครั้ง โดยจะบันทึกข้อมูลการเข้าถึงหลังจากนั้น รวมทั้งลักษณะและเวลาของการดำเนินการและข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยใคร เมื่อไหร่ เพื่อช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลที่ดำเนินการ และหากมีข้อมูลใดถูกบันทึก เปลี่ยนแปลง หรือลบโดยใคร เมื่อไหร่ และข้อมูลใดในระบบประมวลผลข้อมูลที่ถูกเข้าถึง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อมูลใดๆ เพื่อความเป็นไปได้ในการกู้คืนเนื้อหาของข้อมูลก่อนการแก้ไขจะพร้อมใช้งานเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลหรือเอกสาร

10.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใน Dashboardจัดเป็นข้อมูลที่ลงทะเบียน ข้อมูลที่ลงทะเบียนได้รับการปกป้องในหลายๆ ด้าน ลูกค้าสามารถเข้าถึง Dashboardด้วยชื่อผู้ใช้ (อีเมลลูกค้า) และรหัสผ่านที่ลูกค้าเลือก เป็นความรับผิดชอบของลูกค้ารักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านนั้นเป็นส่วนตัวหรือเป็นที่รู้จักของลูกค้าเท่านั้น

10.9 การส่งข้อมูลผ่านการแลกเปลี่ยนอีเมลปกติไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เสมออย่างไรก็ตาม Admirals พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แต่ก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ส่งทางอีเมลได้ ดังนั้น การส่งข้อมูลต่างๆ จึงถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้า และเมื่อ Admirals ได้รับข้อมูลลูกค้าแล้ว จะดำเนินการด้วยขั้นตอนและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเ พื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. เยาวชน

บริการของเราไม่พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรืออายุที่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ ("ผู้เยาว์") เราจะไม่รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับผู้เยาว์โดยเจตนา หากคุณเป็นผู้เยาว์ไม่ควรใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา หากทราบว่ามีการแชร์ข้อมูลจากผู้เยาว์ก็จะลบข้อมูลนั้นทันที

12. พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการดำเนินการ

12.1 ในการใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลและจัดเก็บไว้ใน สหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป และประเทศอื่นๆ รวมถึงสหราชอาณาจักร ซึ่งข้อมูลลูกค้าที่ถือครองภายใต้ Admirals AU Pty Ltd ได้รับการประมวลผลโดยผู้ประมวลผลที่ได้รับอนุญาตของหน่วยงานอื่นในกลุ่ม Admirals นั่นคือ Admirals AS ในเอสโตเนีย

12.2 เราและผู้ให้บริการของเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไป หรือเก็บไว้ที่ หรือให้สิทธิ์การเข้าถึงจากเขตอำนาจศาลที่อาจไม่ให้ระดับการปกป้องข้อมูลเทียบเท่ากับเขตอำนาจศาลในประเทศของคุณ เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลจาก สหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับว่ามีการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอ เราจะให้การป้องกันที่เหมาะสม เช่น ข้อตกลงระหว่างบริษัทตามข้อสัญญามาตรฐานที่ออกให้ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป

12.3 จากคำขอ ที่ลูกค้าอาจได้ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป /เขตเศรษฐกิจยุโรป

13. ประกาศสำคัญสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้

Admirals รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงในนโยบายนี้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (POPIA) พระราชบัญญัติการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล (PAIA) และพระราชบัญญัติศูนย์ข่าวกรองทางการเงิน (FICA)

14. ติดต่อเรา

14.1 หากมีคำถามหรือต้องการรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย Admirals หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ภายใต้มาตรา 8 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งโดย Admirals ทางอีเมล:dpo@admiralmarkets.com หรือส่งเอกสารไปที่ Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus พร้อมระบุหน้าซองถึง “FAO: Data Protection Officer” ทั้งนี้ เราอาจขอข้อมูลจากคุณเพิ่มเติม เพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะอนุญาตการใช้สิทธิ์

14.2 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อบริษัทการลงทุน Admirals ได้ที่หน้า ‘ติดต่อเรา’ บนเว็บไซต์ของ Admirals: www.admiralmarkets.com