เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ

expand_more

ข้อกำหนดของสัญญา

CFD ของหุ้น

CFD ของ ETF (กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน)

หมายเหตุ:
 1. รองรับคำสั่งการซื้อขายที่หลากหลายในตลาดหุ้น, ETF, CFDs ทั้งคำสั่งแบบ FOK, IOC
 2. สำหรับตราสาร CFD ของหุ้นสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงกองทุน ETF ราคาเรียลไทม์ของเราจะอ้างอิงจากตลาด CBOE ของสหรัฐฯ และตลาดหลักทรัพย์ยุโรป ซึ่งเป็นการแสดงราคาโดยประมาณเท่านั้น ส่วนบัญชีทดลองจะมีการแสดงราคาที่ล่าช้ากว่าตลาดจริง
 3. สำหรับ CFD ของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดเอเชียแปซิฟิก ราคาที่แสดงจะเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น และจะมีการแสดงราคาที่ล่าช้ากว่าในตลาดจริงทั้งในบัญชีเทรดจริงและบัญชีทดลอง โดยจะไม่รองรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending), คำสั่งประเภท Stop Loss, Take Profit ในตราสารดังกล่าว
 4. ค่าคอมมิชชั่นสำหรับหุ้น, กองทุน ETF, ตราสาร CFD ที่ระบุไว้ เป็นค่าคอมมิชชั่นที่คิดในด้านเดียว (single-sided) หมายความว่า เมื่อมีการปิดสถานะการซื้อขายหนึ่งๆ ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคิดอีกครั้งหนึ่ง
 5. การปรับยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับเงินปันผลและการแจกแจงผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสาร CFD ทั้งในหุ้น, กองทุน ETF และดัชนีตลาดหุ้น จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
หมายเหตุ:
 1. รองรับคำสั่งการซื้อขายที่หลากหลายในตลาดหุ้น ทั้งคำสั่งแบบ FOK, IOC และ Return
 2. สำหรับหุ้นสหรัฐอเมริกาและยุโรป ราคาเรียลไทม์ของเราจะอ้างอิงจากตลาด CBOE ของสหรัฐฯ และตลาดหลักทรัพย์ยุโรป ซึ่งเป็นการแสดงราคาโดยประมาณเท่านั้น ส่วนบัญชีทดลองจะมีการแสดงราคาที่ล่าช้ากว่าตลาดจริง
 3. สำหรับหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดเอเชียแปซิฟิก ราคาที่แสดงจะเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้น และจะมีการแสดงราคาที่ล่าช้ากว่าในตลาดจริงทั้งในบัญชีเทรดจริงและบัญชีทดลอง โดยจะไม่รองรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Pending), คำสั่งประเภท Stop Loss, Take Profit ในตราสารดังกล่าว
 4. ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายหุ้นที่ระบุไว้ เป็นค่าคอมมิชชั่นที่คิดในด้านเดียว (single-sided) หมายความว่า เมื่อมีการปิดสถานะการซื้อขายหนึ่งๆ ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคิดอีกครั้งหนึ่ง
 5. เมื่อมีการดำเนินการ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้สอดรับกับกฎหมายของกลุ่มประเทศพิเศษ (เช่น U.K. Stamp Duty, French Financial Transaction tax) และมีการปรับมูลค่าให้กับคุณสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไว้แล้ว
หมายเหตุ:
 1. รองรับคำสั่งการซื้อขายที่หลากหลาย ทั้งคำสั่งแบบ FOK, IOC และ Return
 2. กองทุน ETF ที่ถือว่ามีถิ่นภูมิลำเนาในเขตสหรัฐ จะเป็นตราสารที่ใช้ได้สำหรับลูกค้าระดับมืออาชีพเท่านั้น
 3. สำหรับกองทุน ETF สหรัฐอเมริกาและยุโรป ราคาเรียลไทม์ของเราจะอ้างอิงจากตลาด CBOE ของสหรัฐฯ และตลาดหลักทรัพย์ยุโรป ซึ่งเป็นการแสดงราคาโดยประมาณเท่านั้น ส่วนบัญชีทดลองจะมีการแสดงราคาที่ล่าช้ากว่าตลาดจริง
 4. ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายกองทุน ETF ที่ระบุไว้ เป็นค่าคอมมิชชั่นที่คิดในด้านเดียว (single-sided) หมายความว่า เมื่อมีการปิดสถานะการซื้อขายหนึ่งๆ ค่าคอมมิชชั่นจะถูกคิดอีกครั้งหนึ่ง
 5. เมื่อมีการดำเนินการ เราจะทำการแจกแจงผลประโยชน์ให้กับนักลงทุน (เช่นเงินปันผล) และปรับมูลค่าสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือค่าธรรมเรียกเก็บอื่นๆ ไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมบัญชีอิสลาม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับตราสารทั้งหมดภายใต้บัญชีอิสลาม (ฟรีค่าสว็อป) ที่นี่:

ค่าธรรมเนียมบัญชีอิสลาม