หลักประกันที่ต้องการ

เรามีเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นให้สำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้เปรียบในการเทรด Forex และ CFD แม้จะมีเงินฝากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อัตราเลเวอเรจสำหรับคู่เงิน

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 300,0001:1000
300,000 - 2,000,0001:500
2,000,000 - 3,000,0001:100
มากกว่า 3,000,0001:25
มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 200,0001:1000
200,000 - 1,500,0001:500
1,500,000 - 2,000,0001:100
มากกว่า 2,000,0001:25
มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 500,0001:25
500,000 - 800,0001:10
มากกว่า 800,0001:2

หุ้น CFD

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 10,0001:20
10,000 - 100,0001:10
มากกว่า 100,0001:2

Exchange-Traded Funds (ETF) แบบ CFD

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 10,0001:20
10,000 - 100,0001:5
มากกว่า 100,0001:2

อัตรา Leverage สำหรับ [AUS200], [GER40], [USA30], [UK100], [USA100], [USA500]

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 500,0001:500
500,000 - 1,000,0001:200
1,000,000 - 1,500,0001:50
มากกว่า 1,500,0001:5

อัตรา Leverage สำหรับ [FRA40], [HK50], [SPA35], [JP225], [STXE50], USD.indx

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 300,0001:200
300,000 - 1,000,0001:50
มากกว่า 1,000,0001:5

อัตรา Leverage สำหรับ US.OIL, BRENT

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 100,0001:500
100,000 - 500,0001:200
500,000 - 1,000,0001:50
มากกว่า 1,000,0001:5

อัตรา Leverage สำหรับ Natural Gas

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 10,0001:50
10,000 - 300,0001:20
มากกว่า 300,0001:5

อัตรา Leverage สำหรับ Silver

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 500,0001:100
500,000 - 1,000,0001:50
มากกว่า 1,000,0001:5

อัตรา Leverage สำหรับ BTCUSD

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 50,0001:100
50,000 - 100,0001:50
มากกว่า 100,0001:20

อัตรา Leverage สำหรับ GOLD, XAUAUD

มูลค่าของสถานะ จะแสดงในสกุลเงิน USD และคำนวณในสกุลเงินอื่นโดยใช้อัตรา FX แบบเรียลไทม์จากในแพลตฟอร์ม Leverage 1?
USD
อัตราส่วนของมูลค่าตามสัญญาของมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ (เช่น เลเวอเรจ 1:1000 หมายความว่า หากสัญญา 100,000 ยูโรต้องใช้มาร์จิ้นขั้นต่ำ 100 ยูโร)
จนถึง 500,0001:500
500,000 - 3,000,0001:200
3,000,000 - 4,000,0001:50
มากกว่า 4,000,0001:5

หมายเหตุ:

  1. หากสถานะของตราสารใด ๆ ถูกเปิดหรือปิด (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ภายในช่วงเวลาก่อนปิดตลาด (Pre-Close) ในวันศุกร์ เลเวอเรจที่ใช้กับสถานะทั้งหมด คือ 1:50 ซึ่งรวมถึงสถานะที่เปิดก่อนช่วง Pre-Close แต่ไม่รวมถึงสถานะที่มีอัตราเลเวอเรจต่ำกว่า (เช่น 1:10) ระยะเวลาข้างต้นมีการขยายระยะเวลาสำหรับ CFD ในบางตราสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบุไว้ในหน้ารายละเอียดตราสาร ข้อกำหนดสัญญา หากสถานะที่เปิดได้รับผลกระทบจากการลดเลเวอเรจก่อนปิดเซสชัน เราจะเปิดใช้งานเลเวอเรจที่สูงกว่าที่เคยใช้ก่อนหน้านี้อีกครั้งสำหรับทุกสถานะในตราสารนี้ก่อนที่ตลาดจะเปิดขึ้นอีกครั้ง โดยปกติภายในไม่กี่ชั่วโมงในช่วงท้ายของเซสชัน โปรดทราบว่า ข้อกำหนดข้างต้น สามารถนำไปใช้กับวันอื่น ๆ ของสัปดาห์ โดยมีประกาศพิเศษในกรณีที่วันหยุดหรือเหตุการณ์พิเศษอาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการซื้อขายหรือสภาพคล่องที่มีอยู่
  2. ลูกค้าทุกคนมีตัวเลือกที่จะลดหรือเพิ่มเลเวอเรจในบัญชีได้ด้วยตนเองโดยการเลือกหนึ่งในอัตราเลเวอเรจที่การตั้งค่าบัญชีใน Dashboard โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจในบัญชีจะมีผลทันทีกับมูลค่าหลักประกันของสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด หากคุณเลือกที่จะเลือกอัตราเลเวอเรจที่ลดลง ช่วงของมูลค่าตามสัญญาที่ใช้กับสถานะของคุณจะเริ่มจากที่ระบุไว้สำหรับเลเวอเรจที่เลือกในตารางข้างต้น
  3. หลักประกันที่ต้องการสำหรับตลาดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถดูได้ในข้อกำหนดของสัญญาโดยการเลือกตราสารที่ต้องการในเมนูค้นหา