เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ

expand_more

เงื่อนไขการใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS


เงื่อนไขการบริการ

นโยบายนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เงื่อนไขการใช้งาน”) กำหนดเงื่อนไขการใช้งานและควบคุมการจัดหาและการใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) โดย Aglobe Investments Ltd.

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้น

คุณควรอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างรอบคอบเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมข้อกำหนดและการใช้บริการ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้คุณควรติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 ของเอกสารนี้

ในการลงทะเบียนสำหรับบริการคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

1. บททั่วไป

1.1 การให้บริการจะประกอบด้วยการส่งการแจ้งเตือนข้อความ SMS (บริการข้อความสั้น) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของคุณที่เปิดไว้กับเรา (ต่อไปนี้จะเป็นการแจ้งเตือนทาง SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้ลงทะเบียนกับเรา . บริการนี้เป็นโซลูชันด้านไอทีอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้ามีวิธีเพิ่มเติมในการรับข้อมูลบัญชีผ่านข้อความ SMS สามารถดูรายละเอียดของบริการได้จากเว็บไซต์ Aglobe Investments Ltd (www.admiralmarkets.com.sc) หรือติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 หรือที่สำนักงาน Aglobe Investments Ltd ของเรา

1.2 ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่ให้มาภายใต้บริการนี้จะไม่แทนที่เปลี่ยนแปลงหรือเสริมข้อมูลในลักษณะใด ๆ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการฝากเงิน) ที่เราจัดเตรียมให้คุณตามข้อตกลงของลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ใน แพลตฟอร์มการซื้อขาย) และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น ข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเตือนทาง SMS ยังไม่สมบูรณ์และรวมทุกอย่าง ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มการซื้อขายจะถือว่าถูกต้อง ข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมายใด ๆ และจะไม่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย เราไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการ

1.3 เพื่อให้มีสิทธิ์รับการแจ้งเตือนทาง SMS คุณต้องมีบัญชีซื้อขาย Aglobe Investments Ltd สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายโปรดดูรายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 การแจ้งเตือนทาง SMS จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่บัญชีของคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและทำงานได้อย่างถูกต้องคุณได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้บริการและได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้ว เงื่อนไขการใช้บริการ.

1.4 เราจะอนุญาตให้คุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับเราได้ตลอดเวลา สิ่งนี้จะนำไปใช้กับบัญชีซื้อขายทั้งหมดของคุณที่เปิดกับเรา หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง SMS เกี่ยวกับบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีคุณจะถูกขอให้ใช้การอ้างอิงที่มีอักขระไม่เกินห้าตัวเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างบัญชี

1.5 การแจ้งเตือนทาง SMS อาจถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือระหว่างประเทศ

1.6 เมื่อลงทะเบียนใช้บริการคุณยืนยันว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือและข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งถึงเรานั้นถูกต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณทราบว่าเราไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานไปยังคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับข้อความหรือไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่รองรับการแจ้งเตือนทาง SMS

1.7 เราจะส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ให้คุณเพียงครั้งเดียว หากคุณลบการแจ้งเตือนทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือของคุณเราจะไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนทาง SMS เดิมได้อีก

1.8 เราจะเริ่มส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการลงทะเบียนครั้งแรกสำหรับบริการ

1.9 คุณสามารถขอให้เราระงับการแจ้งเตือนทาง SMS ของคุณชั่วคราวได้ทุกเมื่อ คุณสามารถทำสิ่งนี้ทางออนไลน์ได้ใน Trader’s Room ของคุณโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 หรือโทรศัพท์ไปที่สำนักงาน Aglobe Investments Ltd ของเรา การระงับบริการจะมีผลกับบัญชีทั้งหมดของคุณยกเว้นในกรณีที่คุณระบุบัญชีที่ใช้การระงับ การแจ้งเตือนทาง SMS จะหยุดลงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอระงับจากคุณ บริการจะได้รับการคืนสถานะภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอของคุณ

1.10 การแจ้งเตือนทาง SMS จะไม่มีรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณ (เช่น `ชื่อ` หรือข้อมูลอื่นใดที่จะทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ข้อมูลที่สามารถให้บุคคลที่สามสามารถระบุตัวตนของคุณได้ หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของคุณ)

2. ค่าบริการ

2.1 บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากฝั่งของเรา อย่างไรก็ตามเราอาจเรียกเก็บค่าบริการเมื่อใดก็ได้โดยส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่การเรียกเก็บเงินจะมีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ยกเลิกบริการคุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมในลักษณะเดียวกับจำนวนเงินอื่นๆ ที่ต้องชำระให้กับเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเรา

2.2 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการรับข้อความ (รวมถึงการแจ้งเตือนทาง SMS) และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่ายเมื่อรับข้อความในต่างประเทศ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ

3. ความปลอดภัย

3.1 หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมยคุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสูญหายหรือถูกขโมยโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

3.2 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่คุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณโดยการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ผ่านเว็บไซต์ Aglobe Investments Ltd

3.3 โปรดทราบว่าเราจะไม่ส่งข้อความถึงคุณเพื่อขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หากคุณได้รับข้อความดังกล่าวโปรดอย่าดำเนินการใด ๆ และติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

4. ความรับผิด

4.1 แม้ว่าเราจะพยายามรักษาข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลนั้นไม่มีความสำคัญทางกฎหมายใดๆ และจะไม่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้หรือข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ข้อมูลที่คาดว่าจะได้รับภายใต้บริการนี้ไม่ได้ให้หรือจัดหามาพร้อมกับความล่าช้า เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

4.1.1 ความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งเตือนทาง SMS หรือการไม่มีข้อมูลนั้น

4.1.2 ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้บริการโดยฉ้อโกงหรืออันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานหรือข้อตกลงของลูกค้ากับเราหรือความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของคุณ หรือความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

4.1.3 ในกรณีที่การซ่อมแซมอัปเดตและการบำรุงรักษาตามปกติสำหรับระบบของเราและของซัพพลายเออร์ของเราหมายความว่าเราไม่สามารถส่งข้อความได้รวมถึงการแจ้งเตือนทาง SMS

4.1.4 หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงเนื่องจากการใช้งานเครือข่ายจำนวนมากไม่มีเครือข่ายครอบคลุมโทรศัพท์ของคุณถูกปิด ทำให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้หรือคุณมีพื้นที่ใน "กล่องจดหมาย" SMS ไม่เพียงพอ

4.2 คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมยหรือหากคุณเปลี่ยนหมายเลขหรือผู้ให้บริการเครือข่ายคุณมีหน้าที่ขอให้เรายกเลิกหรือระงับบริการ เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลบัญชีของคุณกลายเป็นที่รู้จักของใครบางคนเนื่องจากคุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบหรือหากข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณให้กับเราไม่ถูกต้อง เมื่อคุณขอให้เรายกเลิกหรือระงับบริการเราจะยกเลิกหรือระงับบริการโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการให้บริการในช่วงเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการยกเลิก/ระงับบริการ

4.3 เพื่อความชัดเจนคุณได้ตกลงในที่นี้ว่าเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากความรับผิดของเราไม่สามารถยกเว้นได้ทั้งหมดภายใต้กฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้องความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ความเสียหายทางการเงินโดยตรง (ไม่รวมการสูญเสียกำไรและความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน) ซึ่งเกิดจากการกระทำผิดโดยเจตนาของเรา

5. การยกเลิก

5.1 หากคุณต้องการยุติบริการคุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือนทาง SMS และการแจ้งเตือน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เว็บไซต์ของเรา www.admiralmarkets.com.sc หรือใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

5.2 เราอาจยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองเดือน ́ เราอาจยกเลิกหรือระงับบริการโดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงหรือในส่วนอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลูกค้า

6. การแจ้งเตือนอื่น ๆ

หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง SMS เราอาจส่งข้อความปฏิบัติการอื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เป็นครั้งคราว

7. บทบัญญัติทั่วไป

7.1 การซ่อมแซม, การอัปเดตและการบำรุงรักษาตามปกติในระบบของเราหรือของซัพพลายเออร์ของเราตลอดจนสถานการณ์อื่นๆ อาจทำให้บริการไม่สามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราว หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS คุณไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าไม่มีเหตุผลสำหรับการแจ้งเตือนทาง SMS (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายของคุณ)

7.2 หากเราเห็นได้ชัดว่าโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS เราอาจระงับบริการโดยมีผลทันที เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบถึงการระงับและข้อกำหนดที่สมเหตุสมผลของเราในการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เมื่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้วบริการจะกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 24 ชั่วโมง

7.3 เราอาจ (แต่เราไม่มีภาระผูกพัน) ส่ง SMS โพสต์หรืออีเมลให้คุณเป็นครั้งคราว ข้อมูลเกี่ยวกับบริการการบำรุงรักษาและความไม่พร้อมใช้งานตามลำดับของบริการและขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเกี่ยวกับบริการ

7.4 ในการลงทะเบียนสำหรับบริการคุณให้ความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการและเป็นไปตามนโยบาย Aglobe Investments Ltd ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า

7.5 เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือทดแทนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงลูกค้าของคุณเกี่ยวกับเอกสารข้อตกลงลูกค้าอื่น ๆ เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการและรายละเอียดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเราและเอกสารข้อตกลงลูกค้าอื่น ๆ จะใช้กับปัญหาทั้งหมดที่ไม่ได้ควบคุมในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

8. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเรา

9. ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อทั่วไปของ Aglobe Investments Ltd มีอยู่ในเว็บไซต์ Aglobe Investments Ltd:www.admiralmarkets.com.sc เลือกหน้า "ติดต่อเรา" เนื่องจากค่าโทรอาจแตกต่างกันไปโปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการของคุณ

อาจมีการบันทึกการโทรเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบริการของเราและเพื่อความปลอดภัย