Quy định

Aglobe Investments Ltd được đăng ký tại Cộng hòa Seychelles theo Số đăng ký 8426894-1 và được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles quy định là Đại lý Chứng khoán theo số giấy phép SD073. Thông tin trên trang web của Aglobe Investments Ltd (www.admiralmarkets.sc/vn) không hướng đến cư dân của EU hoặc của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng như vậy sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương .

Giao dịch với chúng tôi

 • Người sở hữu giấy phép làm đại lý giao dịch chứng khoán
 • Văn phòng hiện diện thực tế có trụ sở ở Mahé (Seychelles)
 • Phân tách các quỹ của khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn của Seychelles
 • Tất cả các Giao dịch được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản được đảm bảo
 • Kiểm toán độc lập
 • An Ninh Tài Chính
 • Bảo hiểm lên tới 100.000 USD

Phân chia các quỹ khách hàng

Khi bạn cấp vốn vào tài khoản giao dịch với chúng tôi, những khoản tiền đó được giữ trong các tài khoản khách hàng được tách biệt cụ thể tại các ngân hàng được quốc tế công nhận. Hơn nữa, chúng tôi tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt của riêng mình về việc duy trì và vận hành tài khoản tiền của khách hàng.

Tại Aglobe Investments Ltd, tiền của khách hàng được tách biệt khỏi quỹ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng tiền của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào - tiền của khách hàng nằm trong tài khoản khách hàng tách biệt trừ khi chúng tôi được hưởng số tiền dưới dạng phí hoặc là một phần của khoản lỗ giao dịch của bạn.

Bảo hiểm cho khách hàng của Aglobe Investments Ltd lên tới 100.000 USD.

Chính sách bảo hiểm tài khoản khách hàng của Aglobe Investments Ltd* chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2022. Với chính sách này, quỹ tài khoản khách hàng sẽ có mức bảo vệ cao hơn, lên đến 100.000 USD!

Tất cả khách hàng của Aglobe Investments Ltd tự động được hưởng quyền lợi bảo hiểm mà không cần thực hiệnbất kỳ hành động nào và không mất thêm chi phí.

Chính sách bảo hiểm này là một phần trong chính sách bảo đảm an toàn của chúng tôi, cùng với chính sách tách biệt tài khoản tiền gửi khách hàng và Bảo Vệ Số Dư Âm

Chính sách này bảo hiểm những gì:

 • Trong trường hợp Mất Khả Năng Thanh Toán, chính sách này chỉ bảo hiểm chứng khoán và tiền mặt đủ điều kiện cho khách hàng của Aglobe Investments Ltd


Chính sách này sẽ không bảo hiểm:

 • Chính sách này KHÔNG bảo hiểm cho các hoạt động giao dịch/đầu tư. Các sản phẩm đòn bẩy có tính đầu cơ và tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cao. Hãy giao dịch có trách nhiệm!


Xem Chứng Nhận Bảo Hiểm tại đây.

Tại Aglobe Investments Ltd, sự an tâm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Giao dịch và đầu tư với một nhà cung cấp dịch vụ tài chính có kinh nghiệm sẽ tạo nên khác biệt rất lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cố gắng cung cấp sự bảo vệ tốt nhất có thể.

* Hơn 99% khách hàng của chúng tôi có thể hưởng quyền lợi bảo hiểm với chính sách này. Tuy nhiên, chính xác thì vẫn sẽ có một số khách hàng không được bảo hiểm, như:

 • Một tập đoàn chứ không phải một công ty nhỏ (trong ngữ cảnh này, `công ty nhỏ` là một công ty hợp danh, một tổ chức pháp nhân, các hiệp hội chưa có tư cách pháp nhân hoặc hiệp hội hỗ tương có doanh thu hàng năm dưới 1 triệu USD).
 • Một công ty hợp danh (nằm ngoài mô tả trên).
 • Một hiệp hội tương hỗ (nằm ngoài mô tả trên).
 • Một tổ chức dịch vụ tài chính ở nước ngoài.
 • Một quỹ đầu tư tập thể, hoặc người điều hành/người được ủy thác của một quỹ đầu tư như vậy.
 • Quỹ hưu trí hoặc quỹ trợ cấp.
 • Một tổ chức siêu quốc gia, chính phủ hoặc cơ quan hành chính trung ương.
 • Một cơ quan cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp địa phương hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
 • Một cá nhân mà theo ý kiến của các công ty bảo hiểm, sẽ chịu trách nhiệm hoặc góp phần khiến Aglobe Investments Ltd mất khả năng thanh toán.
 • Một cá nhân có các giao dịch liên quan bị kết tội rửa tiền.