Quy định

Aglobe Investments Ltd được đăng ký tại Cộng hòa Seychelles theo Số đăng ký 8426894-1 và được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles quy định là Đại lý Chứng khoán theo số giấy phép SD073. Thông tin trên trang web của Aglobe Investments Ltd ( www.admiralmarkets.com/sc ) không hướng đến cư dân của EU hoặc của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng như vậy sẽ trái với luật hoặc quy định của địa phương .

Giao dịch với chúng tôi

  • Người sở hữu giấy phép làm đại lý giao dịch chứng khoán
  • Văn phòng hiện diện thực tế có trụ sở ở Mahé (Seychelles)
  • Phân tách các quỹ của khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn của Seychelles
  • Tất cả các Giao dịch được chuyển đến các nhà cung cấp thanh khoản được đảm bảo
  • Kiểm toán độc lập
  • An Ninh Tài Chính

Phân chia các quỹ khách hàng

Khi bạn cấp vốn vào tài khoản giao dịch với chúng tôi, những khoản tiền đó được giữ trong các tài khoản khách hàng được tách biệt cụ thể tại các ngân hàng được quốc tế công nhận. Hơn nữa, chúng tôi tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt của riêng mình về việc duy trì và vận hành tài khoản tiền của khách hàng.

Tại Aglobe Investments Ltd, tiền của khách hàng được tách biệt khỏi quỹ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng tiền của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào - tiền của khách hàng nằm trong tài khoản khách hàng tách biệt trừ khi chúng tôi được hưởng số tiền dưới dạng phí hoặc là một phần của khoản lỗ giao dịch của bạn.