Ưu đãi hoàn tiền của Admiral Markets

Nhận thưởng khi giao dịch, hàng tháng

Bạn sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền của Admiral Markets khi tham gia giao dịch! Mỗi tháng, tài khoản của bạn sẽ tự động được thưởng một số tiền dựa trên khối lượng giao dịch. Giao dịch và tận hưởng ngay.

Bắt đầu
Ưu đãi hoàn tiền của Admiral Markets

Tính năng hoàn tiền ngay

Dễ nhận tiền
Dễ nhận tiền

Ưu đãi hoàn tiền dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại

Dễ kiếm tiền
Dễ kiếm tiền

Giao dịch và rút thưởng

Dễ dàng sử dụng
Dễ dàng sử dụng

Ưu đãi hoàn tiền dành cho tất cả tài khoản

Đăng ký, giao dịch và nhận hoàn tiền!

01
Đăng ký

Dành ra ít phút để đăng ký

02
Ký quỹ

Sử dụng lựa chọn thanh toán bạn mong muốn với 0% phí hoa hồng trên khoản ký quỹ

03
Nhận tiền hoàn lại cho các giao dịch của bạn!

Số tiền hoàn sẽ tự động được chuyển vào tài khoản giao dịch của bạn

Câu hỏi thường gặp

Tỷ lệ hoàn tiền là 1 USD / triệu USD khối lượng danh nghĩa

Bạn sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền cho giao dịch trên các tài khoản thật Trade.MT4, Trade.MT5, Zero.MT4 và Zero.MT5Trade.MT5.

Số tiền hoàn lại được tính dựa trên khối lượng giao dịch hàng tháng của bạn, trên cơ sở các vị thế đóng. Tỷ lệ hoàn tiền là 1 USD / triệu USD khối lượng danh nghĩa.

Bạn không cần phải yêu cầu hay thực hiện thêm bất kỳ bước nào để nhận khoản tiền ưu đãi - Chúng tôi sẽ tự động chuyển nó đến tài khoản của bạn trong năm ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng.

Mỗi tài khoản giao dịch chỉ có thể nhận được một lần ưu đãi và mỗi tài khoản giao dịch chỉ có thể tham gia một chương trình ưu đãi mà Công ty cung cấp tại cùng thời điểm. Bạn có thể tham gia các chương trình ưu đãi khác với các tài khoản giao dịch khác nhau mở trong cùng một Phòng Giao dịch.

Các vị thế có thời gian dưới 15 phút, hoặc với các giá trị lãi/lỗ thấp hơn hai mức Spread điển hình của các công cụ giao dịch, cũng như các vị thế trên CFD cổ phiếu và ETF CFD sẽ không được tính hoàn tiền.

Các điều khoản và điều kiện đầy đủ được thể hiện tại liên kết sau.