ZERO TO HERO

Học cách giao dịch trong 20 ngày, từ việc thiết lập cho đến thực hiện

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Học giao dịch Forex từ việc thiết lập cho đến thực hiện
Chris Svorcik
Diễn giả
Nenad Kerkez
Diễn giả
giáo trình trong 20 ngày

Chúng tôi biết cuộc sống hiện đại bận rộn và thời gian là tiền bạc. Vì vậy, những nhà huấn luận viên chuyên nghiệp của chúng tôi đã rút ngắn các bài học của họ. Zero to Hero cho phép bạn học giao dịch Forex từng bước, trong một khung thời gian ngắn.

Từ lý thuyết đến thực hành

Chúng tôi bắt đầu với việc dạy phân tích cơ bản và kỹ thuật cơ bản, sau đó chuyển sang áp dụng các kỹ thuật giao dịch trong thời gian thực và điều kiện thị trường thực. Phát triển thái độ, tư duy và các công cụ bạn cần để trở thành một nhà giao dịch Forex tự tin.

Hoàn thành và dễ dàng

Nhận 20 phần video, Hỏi và Đáp, một phần hướng dẫn trực tiếp và một chiến lược giao dịch từ một địa điểm dễ tiếp cận