Lưu PDF In

Ưu đãi Không Phí Hoa Hồng cho Cổ phiếu & Cổ phiếu CFDs

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 3 năm 2022

1. Các điều khoản chung

1.1. Ưu đãi không có phí hoa hồng được sắp xếp bởi công ty Aglobe Investments Ltd (sau đây là "công ty") cho khách hàng của mình (sau đây là "những người tham gia") theo Điều khoản & Điều kiện được nêu ở đây.

1.2. Người dùng ưu đãi có cơ hội giao dịch Cổ phiếu CFD trên tài khoản Trade.MT4 và Trade.MT5; hoặc đầu tư cổ phiếu trên tài khoản Invest.MT5 (sau đây gọi là “Ưu đãi”) mà không mất phí hoa hồng hàng ngày. Điều kiện ưu đãi không phí hoa hồng được áp dụng cho tất cả tài khoản thựcTrade.MT4, Trade.MT5 và Invest.MT5 kể từ ngày bắt đầu Ưu đãi. Tất cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại đều được tự động hưởng Ưu đãi mà không cần đăng ký bổ sung.

1.3. Ngày giao dịch bắt đầu lúc 00:00:00 và kết thúc lúc 23:59:59 trong múi giờ nền tảng MetaTrader, đó là thời gian Đông Âu (EET).

2. Điều khoản loại tài khoản Trade.mt4

2.1. Ưu đãi sẽ được áp dụng cho 3 (ba) giao dịch đầu tiên. Giao dịch hai chiều là việc mở và đóng cùng một lệnh giao dịch. Phí hoa hồng tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch sau đây. Các khoản phí khác có thể được áp dụng theo đặc điểm kỹ thuật hợp đồng.

2.2. Ưu đãi hợp lệ cho tất cả các chứng khoán CFD của các thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.

2.3. Bất kỳ phần nào của việc đóng lệnh đều được tính là một giao dịch riêng và giảm giới hạn hàng ngày của các giao dịch không có phí hoa hồng.

2.4. Bất kỳ lệnh chứng khoán CFD nào được mở trước khi bắt đầu ưu đãi sẽ có hoa hồng (vì nó đã được tính cho 2 phía tại thời điểm đó khi vị trí được mở). Phí hoa hồng này sẽ không được bồi thường nếu lệnh đóng trong quá trình ưu đãi.

2.5. Nếu lệnh được mở trong giai đoạn ưu đãi, phí hoa hồng lệnh đóng nó sẽ là 0 (không) ngay cả sau khi kết thúc ưu đãi.

3. Điều khoản loại tài khoản Trade.mt5

3.1. Ưu đãi sẽ được áp dụng cho 6 (sáu) giao dịch một chiều đầu tiên. Giao dịch một chiều là việc mở hoặc đóng của bất kỳ vị trí nào. Mức phí hoa hồng tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch sau đây. Các khoản phí khác có thể được áp dụng theo đặc điểm kỹ thuật hợp đồng.

3.2. Ưu đãi hợp lệ cho các chứng khoán CFD từ các thị trường Hoa Kỳ, Anh và EU. CFD của ETF không được đưa vào ưu đãi.

3.3. Bất kỳ phần nào việc đóng lệnh đều được tính là một lệnh riêng và giảm giới hạn hàng ngày của các giao dịch miễn phí hoa hồng.

3.4. Chỉ các giao dịch được thực hiện trong quá trình ưu đãi sẽ là các giao dịch không có phí hoa hồng. Việc đóng các lệnh được mở trong giai đoạn ưu đãi sẽ phải chịu tỷ lệ hoa hồng thông lệ của công ty sau khi kết thúc ưu đãi.

4. Điều khoản tài khoản Invest.MT5

4.1. Ưu đãi sẽ được áp dụng cho 1 giao dịch một chiều đầu tiên. Giao dịch một chiều là việc mở hoặc đóng một vị thế giao dịch. Mức phí hoa hồng tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho tất cả các giao dịch sau đây. Các khoản phí khác có thể được áp dụng theo thông số kỹ thuật hợp đồng.

4.2. Ưu đãi chỉ dành cho Cổ phiếu từ thị trường Mỹ.

4.3. Bất kỳ phần nào việc đóng lệnh đều được tính là một lệnh riêng và giảm giới hạn hàng ngày của các giao dịch miễn phí hoa hồng.

4.4. Chỉ các giao dịch được thực hiện trong thời gian ưu đãi mới được áp dụng không phí hoa hồng. Nếu quý khách đóng các lệnh đã mở trong giai đoạn ưu đãi sau khi ưu đãi kết thúc, thì vẫn phải chịu phí hoa hồng như bình thường với Admiral Markets.

5. Điều khoản cuối cùng

5.1. Công ty có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi đề nghị và các Điều khoản & Điều kiện này mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào đối với ưu đãi sẽ được thông báo cho người tham gia càng sớm càng tốt. Trong mọi trường hợp, Công ty phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào về bất kỳ sự thay đổi, sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hoặc chấm dứt ưu đãi.

5.2. Công ty có quyền thay đổi giới hạn của các giao dịch hoa hồng hoặc danh sách các công cụ mà đề nghị này áp dụng, cũng như bất kỳ điều kiện nào khác của các Điều khoản & Điều kiện này.

5.3. Bằng cách tham gia ưu đãi, mỗi người tham gia tuyên bố và đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của mình được thu thập và sử dụng để xử lý chúng thông qua các phương tiện tự động và / hoặc không tự động.

5.4. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, tổn thất, thương tích hay thất vọng từ người tham gia ưu đãi.

5.5. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc giải thích sai về các điều khoản và điều kiện áp dụng được nêu trên, tranh chấp hoặc giải thích sai như vậy sẽ được giải quyết khi công ty cho là phù hợp. Quyết định của công ty là cuối cùng và ràng buộc.

5.6. Bằng cách tham gia ưu đãi, người tham gia thừa nhận mình đã đọc, hiểu và đồng ý về các Điều khoản & Điều kiện này cũng như Thỏa thuận khách hàng và tất cả các Điều khoản & Điều kiện chung khác của Công ty và đồng ý với chúng.

5.7. Ưu đãi không và không nên được diễn giải thành các vấn đề pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hay lời khuyên khác. Ngoài ra, Ưu đãi không phải sự chào mời, khuyến nghị, chứng thực hoặc kêu gọi đầu tư bởi Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để mua hoặc bán công cụ tài chính.

5.8. Mặc dù các Điều khoản & Điều kiện này được dịch sang ngôn ngữ khác, nhưng các điều khoản và điều kiện bằng tiếng Anh sẽ được dùng trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch chứng khoán hoặc CFD (hợp đồng chênh lệch) về ký quỹ mang rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Có khả năng bạn có thể duy trì lỗ bằng hoặc lớn hơn toàn bộ khoản đầu tư của bạn. Do đó, bạn không nên đầu tư hoặc mạo hiểm tiền mà bạn không thể đủ khả năng để mất. Trước khi sử dụng dịch vụ của Aglobe Investments LTD , vui lòng thừa nhận tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch.